KEEMILINE KOOSTIS

Veetapesu puhastusvaha keemiline koostis:

1. Ei sisalda teadaolevaid ega kahtlustatud kantserogeene, mutageene ega teratogeene.

2. Ei sisalda fluoritud ega klooritud süsivesinikke.
 
3. pH ei ole tasemel, mida peetakse nahka või eluta pindu söövitavaks.
 
4. Pole pakendatud ühekordse kasutusega balloonidesse ega kahjulike osooni lagundavate propellent-aerosoolide kujul.
 
5. Ei sisalda inimesele ohtlikke raskemetalle.
 
6. Kuni temperatuurini 65 °C (150 °F) ei ole leekpunkti.
 
7. Ei sisalda kloori, klooritud ega bromeeritud lahusteid.
 
8. Ei sisalda ühendeid, mis püsivad või bioakumuleeruvad inim- või loomses koes ega keskkonnas.
 
9. Toode on kergesti biolagundatav üle 90% ulatuses 30 päeva jooksul asulareovee puhastamisprotsessi läbimise vajaduseta. Toode on biolagundatav ja/või keemiliselt inertne pärast kasutamist.
 
10. On saadud või toodetud taastuvast looduslikust (taimsest) allikast (ärisaladusena käsitletavad allikad).
 
11. Toode on kasutamiseks valmis.
 
12. Tegemist on kaubaga, mida kasutab lõpptarbija.
 
13. pH-tase on vahemikus 4,0–8,4 ja üldjuhul vahemikus 7,0–7,8 pH (mittesöövitav).

 

TUTVU TOODETEGA